aktuelnosti


03
pro 2016
Prva pričest u našoj crkvi

Na blagdan Duhova pod misom u 8:30 petoro polaznikavjeronauka u našoj crkvi pristupit će po prvi put Božjemstolu. Molimo za naše prvopričesnike i da što više djece redovitopohađa vjeronauk. PGSOFT SLOT ONLINE SLOT TOTO SLOT SLOT TOTO DEPOSIT SLOT DEPOSIT SLOT...

Read More


03
pro 2016

Na Kapitulu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, koji se održava u Kućisusreta “Tabor” u Samoboru, pod predsjedanjem fra Ivana Sesara, generalnoga vizitatora ipredsjednika Kapitula, izabrana je nova Uprava Provincije. Za službu provincijalnoga ministra izabran je fra Ilija Vrdoljak. Fra Ilija je rođen 20. ožujka1949. u Kovačevcima (BiH), a u Franjevački red stupio je 21. kolovoza 1966., dok je redprezbiterata primio 4. travnja 1976. godine. Prethodno je bio na službi u Zagrebu u KozariBoku, potom u Klanjcu, Čakovcu, u Hrvatskim katoličkim misijama u St. Poeltenu iSalzburgu, na zagrebačkom Sigetu, u Hrvatskoj......

Read More


03
pro 2016
Franjevačke duhovne vježbe

22. – 24. 05. 2014. Voditelj duhovnih vježbi: fra Karlo Harmath Početak: Četvrtak, 22. 05. u 17 sati Završetak: Subota, 24. 05. najkasnije u 15 sati Prijava i uplata kod: magistra novaka br. Stanka Vojtasa Duhovne vježbe su otvorenog tipa: mogu sudjelovati i oni kojinisu članoviFranjevačkog svjetovnog reda....

Read More