Naše aktivnosti

Evangelizacijska djelatnost

Budući da nemamo župe pastoralno djelovanje svojstveno župama obavljamo samo u viduispomoći. U crkvi redovito držimo svetu – svaki dan s homilijom na jeziku dana – ispovijedamo idržimo vjeronauk za polaznike osnovne i srednje škole. Po potrebi pripravljamo i katekumene,odrasle osobe za krštenje koje su se odlučile da budu članovi Katoličke ckrve. Redovito posjećujemobolesnike koji u svojim domovima ili u bolnici žele primiti sakramente. Što se ostalih sakramenatatiče podjeljujemo ih uz pristanak nadležnog župnika.

Bonaventurianum

U okviru djelatnosti samostana nalazi se i internat „Bonaventurianum” sa 18 mjesta za studente raznih fakulteta u Novom Sadu. Informacije u vezi internata dajemo na našim adresama koje možete naći na ovoj našoj web stranici.

Omladinski kor „Kapistran”

Kor uspješno djeluje već više od jedne decenije pod vodstvom profesorice Margite Besedeš. Kor koji je zbog kvalitetnog njegovanja crkvene glaybe više puta odlikovan na veće blagdane redovito nastupa u našoj crkvi. Tokom godine oko dvadesetak puta nastupa i na značajnijim manifestacijama u zemlji i inozemstvu.

Franjevački svjetovni red

Franjevački svjetovni red koji od 1928. godine postoji u našem gradu i danas djeluje u našoj crkvi u okviru hrvatskog i mađarskog ogranka.

Ostale djelatnosti povezane s našim samostanom i crkvom

U prostorijama samostana ima svoje sjedište „Agape”,jedina katolička izdavačka kuća u Srbiji (osnovana 1977. godine, osnivač Karolj Harmath), koja se bavi objavljivanjem katoličkih knjiga, kalendara i ostalih tiskanih djela. Među izdanjima Agapea nalazi se i „Hitelet”, jedini vojvođanski katolički mjesečnik na mađarskom jeziku, koji redovito izlazi već skoro pet desetljeća. (>>>)

Naša kuća duhovnih vježbi „Domus Pacis” (Kuća mira—osnovana 1997, osnivač Karolj Harmath) u neposrednoj blizini Horgoša namijenjena je onim pojedincima i grupama koje neko vrijeme žele provesti u tišini, molitvi i duhovnim vježbama. (opširnije: >>>)

Zaklada „Poverello” (osnovana 2004. god., osnivač Karolj Harmath) pruža pomoć u vidu karitativne skrbi siromašnoj djeci iz probelmatičnih i siromašnih obitelji. (opširnije: >>>)

Ostale službe na korist mjesne crkve i društva

Članovi našeg bratstva i u prošlosti i u sadašnjosti služe mjesnoj crkvi i društvu prema potrebama i svojim mogućnostima. Trenutno brat Karlo (Karolj Harmath) između ostaloga obavlja sledeće službe: profesor na Katehetsko-Teološkom Institutu subotičke biskupije (mađarski odsjek – povijest Crkve, teologija medija, pastoralna psihologija), podpredsednik je najvećeg mađarskog civilnog udruženja u Vojvodini „Hrišćanski intelektualni krug”, član je veća za medije Mađarskog nacionalnog savjeta i član upravnog odbora Kulturnog saveza Vojvođanskih Mađara.