Prilika za svetu ispovjed

Prije svake mise.
Na zahtjev, po dogovoru u bilo koje vrijeme.

Duhovni razgovor

Na zahtjev i po dogovoru u bilo koje vrijeme.

Vjeronauk za polaznike osnovne škole

Subotom od 10 sati.

Prva pričest u našoj crkvi

By / aktuelnosti
03 pro. 2016

Prva pričest u našoj crkvi

Na blagdan Duhova pod misom u 8:30 petoro polaznikavjeronauka u našoj crkvi pristupit će po prvi put Božjemstolu. Molimo za naše prvopričesnike i da što više djece redovitopohađa vjeronauk.