Homepage

Prilika za svetu ispovjed

Prije svake mise.
Na zahtjev, po dogovoru u bilo koje vrijeme.

Duhovni razgovor

Na zahtjev i po dogovoru u bilo koje vrijeme.

Vjeronauk za polaznike osnovne škole

Subotom od 10 sati.